Koolituste korraldusÕppekorralduse alused

Koolitused toimuvad üldjuhul üks kord nädalas, argipäeva õhtuti 2-4 akadeemilist tundi korraga. Koolituste läbiviimine toimub loengu, praktilise töö ja iseseisva töö vormis. Info koolituste kohta on üleval meie kodulehel kursuste rubriigis ja Facebookis.

Kursusele registreerumine

Koolitusel osalemiseks tuleb end registreerida e-posti aadressil juhatus@rahvakunstiklubi.ee. Registreerumine kestab kursuse täitumiseni. Kui kursus on juba täitunud, on võimalik end registreerida reservnimekirja. Vabaneva koha tekkimisel teatakse sellest õppida soovijale. Kui reservnimekirjas on vähemalt 5 inimest, siis juhatuse otsusega võidakse avada veel teine kursus.

Rahvakunsti Klubi võib erandkorras avada ka alla miinimumarvu õpilastega gruppe.

Koolitusel osalemine

Koolituse esimesel päeval täidetakse avaldus-registreerimisleht, mida käsitletakse kui lepingut kooli ja kursuslase vahel ning millel olevad isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele.

Kursuse ärajäämine

Osalejate vähesuse tõttu on korraldajal õigus kursus ära jätta, koolitatavat teavitatakse sellest kirjalikult. Juba tasutud õppemaks makstakse õppijatele tagasi.

Kursuse eest tasumine

Koolituse eest saab tasuda kas pangaülekandega MTÜ Rahvakunsti Klubi arvele EE081010022077636006 SEB pangas või sularahas esimesel tunnil kohapeal. Soovi korral on võimalik väljastada ka arve ettevõttele. Koolituse pooleli jätmisel õppemaksu koolitatavale ei tagastata.

Peale kursusel osalemist on eraisikutel õigus tuludeklaratsioonis koolituskuludelt tulumaksu osa (20%) tagasi saada.

Kursuse lõpetamise tingimused

Kursuse lõppedes väljastatakse igale õppijale Rahvakunsti Klubi tunnistus, mis sisaldab õpitud teemasid, kursuse mahtu, toimumise aega ja koolitaja nime. Tunnistuse saamise eelduseks on, et koolitatav võttis osa vähemalt 75% tundidest.

 

TÄIENDKOOLITUSASUTUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Täiendkoolitusi andvad õpetajad on oma ala meistrid, omades kõrgtasemelist praktilist töö- ja koolituskogemust. Koolituskavad valmivad oma ala asjatundjate ja koolitajate kaasabil. Koolitustel lähtume õppurite vajadusest: kasutame paindlikke meetodeid, loome toetava ja positiivse suhtlus- ja õpikeskkonna.

Aeg-ajalt kogume õppijate tagasisidet, mida võtame arvesse järgnevate koolituste tegemistel.

Rahvakunsti Klubi on Eesti Vabaharidusliidu liige.

Rahvakunsti Klubi omab täiskasvanute koolitajana Haridus- ja Teadusministeeriumi majandustegevusteadet nr. 193479, 27.09.2017.

 

Õppekorralduse alused

Koolitused toimuvad üldjuhul üks kord nädalas, argipäeva õhtuti 2-4 akadeemilist tundi korraga. Koolituste läbiviimine toimub loengu, praktilise töö ja iseseisva töö vormis. Info koolituste kohta on üleval meie kodulehel kursuste rubriigis ja Facebookis.

Kursusele registreerumine

Koolitusel osalemiseks tuleb end registreerida e-posti aadressil juhatus@rahvakunstiklubi.ee. Registreerumine kestab kursuse täitumiseni. Kui kursus on juba täitunud, on võimalik end registreerida reservnimekirja. Vabaneva koha tekkimisel teatakse sellest õppida soovijale. Kui reservnimekirjas on vähemalt 5 inimest, siis juhatuse otsusega võidakse avada veel teine kursus.

Rahvakunsti Klubi võib erandkorras avada ka alla miinimumarvu õpilastega gruppe.

Koolitusel osalemine

Koolituse esimesel päeval täidetakse avaldus-registreerimisleht, mida käsitletakse kui lepingut kooli ja kursuslase vahel ning millel olevad isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele.

Kursuse ärajäämine

Osalejate vähesuse tõttu on korraldajal õigus kursus ära jätta, koolitatavat teavitatakse sellest kirjalikult. Juba tasutud õppemaks makstakse õppijatele tagasi.

Kursuse eest tasumine

Koolituse eest saab tasuda kas pangaülekandega MTÜ Rahvakunsti Klubi arvele EE081010022077636006 SEB pangas või sularahas esimesel tunnil kohapeal. Soovi korral on võimalik väljastada ka arve ettevõttele. Koolituse pooleli jätmisel õppemaksu koolitatavale ei tagastata.

Peale kursusel osalemist on eraisikutel õigus tuludeklaratsioonis koolituskuludelt tulumaksu osa (20%) tagasi saada.

Kursuse lõpetamise tingimused

Kursuse lõppedes väljastatakse igale õppijale Rahvakunsti Klubi tunnistus, mis sisaldab õpitud teemasid, kursuse mahtu, toimumise aega ja koolitaja nime. Tunnistuse saamise eelduseks on, et koolitatav võttis osa vähemalt 75% tundidest.

 

TÄIENDKOOLITUSASUTUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Täiendkoolitusi andvad õpetajad on oma ala meistrid, omades kõrgtasemelist praktilist töö- ja koolituskogemust. Koolituskavad valmivad oma ala asjatundjate ja koolitajate kaasabil. Koolitustel lähtume õppurite vajadusest: kasutame paindlikke meetodeid, loome toetava ja positiivse suhtlus- ja õpikeskkonna.

Aeg-ajalt kogume õppijate tagasisidet, mida võtame arvesse järgnevate koolituste tegemistel.

Rahvakunsti Klubi on Eesti Vabaharidusliidu liige.

Rahvakunsti Klubi omab täiskasvanute koolitajana Haridus- ja Teadusministeeriumi majandustegevusteadet nr. 193479, 27.09.2017.