Toimunud projektid


Rahvakunsti Klubi osales struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi  projektis “Ettevõtlik õppija 2016-2019″.

https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=et

https://vabaharidus.ee/

https://www.hm.ee/et

 

 

Koolituse peamine eesmärk oli madalama haridustasemega erialase ettevalmistuseta, keskhariduseta, majanduslikult väheaktiivsete inimeste kaasamine õppesse. Projekti tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud, ning koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav.

Selle projekti raames toimusid järgmised tasuta kursused:

Ettevõtlikkuse arendamine õpioskuste omandamise ja kangastelgedel toote valmistamise kaudu oktoober – detsember 2017

Ettevõtlikkuse arendamine ja kangakudumine  veebruar – aprill 2018

Ettevõtlikkuse arendamine ja tuunimine oktoober – detsember 2018

Tootearendus ja rahvuslikud mustrid tänapäeva moes veebruar – aprill 2019

Rahvakunsti Klubi osales struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi  projektis “Ettevõtlik õppija 2016-2019″.

https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=et

https://vabaharidus.ee/

https://www.hm.ee/et

 

 

Koolituse peamine eesmärk oli madalama haridustasemega erialase ettevalmistuseta, keskhariduseta, majanduslikult väheaktiivsete inimeste kaasamine õppesse. Projekti tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud, ning koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav.

Selle projekti raames toimusid järgmised tasuta kursused:

Ettevõtlikkuse arendamine õpioskuste omandamise ja kangastelgedel toote valmistamise kaudu oktoober – detsember 2017

Ettevõtlikkuse arendamine ja kangakudumine  veebruar – aprill 2018

Ettevõtlikkuse arendamine ja tuunimine oktoober – detsember 2018

Tootearendus ja rahvuslikud mustrid tänapäeva moes veebruar – aprill 2019