Klubist

Sisekorra eeskirjad1. Klubi liikmeks saamine

Rahvakunsti Klubi liikmeks saab astuda isikliku avalduse alusel. Selleks tuleb täita vastav ankeet, tutvuda sisekorra eeskirjaga ja allkirjastada oma avaldus.

Klubi liikmeks olemise ja lahkumise tingimused, õigused ja kohustused  on pikemalt toodud Rahvakunsti Klubi põhikirja II ja III peatükis.

2. Liikme õigused ja kohustused jooksvas klubitöös.

Väljakuulutatud kursustel, töötubades ja klubi üritustel on klubi liikmel õigus osaleda etteseatud tingimustel.

3. Kangastelgede ruumis töötades tuleb hoida korda ja puhtust. Kui telgedel kootav ese on valmis, tuleb puhastada nii teljed tolmust, kui tekkinud prahist ning puhastada ka põrand selle ümbert. Soovitav oleks puhastada kogu ruumi põrand.

4. Köögi kasutamisel hoida korda ja puhtust. Lahkudes tõmmata välja elektrijuhtmed ja lülita välja elektrikilp.

5. Klubi ruumidest viimasena lahkudes kustutada tuled, lukustada kõik ruumi uksed, kontrollida väljudes, et väliuks sulguks.
 
 

1. Klubi liikmeks saamine

Rahvakunsti Klubi liikmeks saab astuda isikliku avalduse alusel. Selleks tuleb täita vastav ankeet, tutvuda sisekorra eeskirjaga ja allkirjastada oma avaldus.

Klubi liikmeks olemise ja lahkumise tingimused, õigused ja kohustused  on pikemalt toodud Rahvakunsti Klubi põhikirja II ja III peatükis.

2. Liikme õigused ja kohustused jooksvas klubitöös.

Väljakuulutatud kursustel, töötubades ja klubi üritustel on klubi liikmel õigus osaleda etteseatud tingimustel.

3. Kangastelgede ruumis töötades tuleb hoida korda ja puhtust. Kui telgedel kootav ese on valmis, tuleb puhastada nii teljed tolmust, kui tekkinud prahist ning puhastada ka põrand selle ümbert. Soovitav oleks puhastada kogu ruumi põrand.

4. Köögi kasutamisel hoida korda ja puhtust. Lahkudes tõmmata välja elektrijuhtmed ja lülita välja elektrikilp.

5. Klubi ruumidest viimasena lahkudes kustutada tuled, lukustada kõik ruumi uksed, kontrollida väljudes, et väliuks sulguks.