Eesti  English  Russian


Vabaharidus HTM ESF

Tootearendus ja rahvuslikud mustrid tänapäeva moes

KURSUS ON TÄITUNUD!

Kursus on mõeldud neile, keda huvitab tootearendus ja rahvuslikud mustrid moemaailmas.

Kursusel antakse ülevaade tootearenduse teooria põhietappidest, ettevõtluse vormidest ja käsitöö müügi võimalustest ning tutvutakse õppimisvõimalustega kutseõppes ja täienduskoolituses. Samas ka analüüsitakse ettevõtlikkuse, õppimisoskuste ja algatusvõime probleeme, eesmärkide seadmist ja tegevuse planeerimist. Ühtlasi on eesmärgiks toote disainimine ja valmistamine, kasutades rahvuslike mustrite sobitamist tänapäeva moega.

Kursuse toimumise aeg: veebruar- aprill 2019.a. üks kord nädalas, teisipäeviti kell 17.30- 20.30 (4 akadeemilist tundi).

Esimene tund 19.02, viimane 23.04 – teisipäeviti, Kalevipoja 10
23.02 – laupäev 13.00-17.30 Väike-Männiku 5-307

 

Tunniplaani muudatustest teavitatakse õppijat telefoni või e-kirja teel.

 

Sihtgrupp:
keskhariduseta või erialase hariduseta inimesed;
aegunud kvalifikatsiooniga inimesed;
madala sissetulekuga inimesed;
üle 50-aastased elukestvas õppes vähem osalenud inimesed;
majanduslikult mitteaktiivsed inimesed.

Õppimise alustamine ei nõua eritingimusi.

Koolitajad:
Ulvi Kalmet – kutsetunnistus nr 116007 tekstiilkäsitöö alal
Reelika Kalmet – tunnistus nr 102798 B2B turundus, tunnistus nr 10269 müügi ja turunduse juhtimine
Mai-Helle Õunap – on õppinud Viljandi Kultuuriakadeemias käsitööd ja tal on pikaajaline käsitööalane kogemus


Kursus on osalejatele tasuta.

Info ja registreerimine:
juhatus@rahvakunstiklubi.ee

Kursus toimub struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi  projekti “Ettevõtlik õppija 2016-2019″ toel.

 

Kursuse õppekava

 

el-sotsiaalfond-vertikaalne