Eesti  English  Russian


Vabaharidus HTM ESF

Ettevõtlikkuse arendamine ja kangakudumine

KURSUSE ALGUS – 27.02.2018

Kursus on mõeldud neile, keda huvitab ettevõtlus ja kangastelgedel kudumine.

Kursusel antakse ülevaade ettevõtluse vormidest, käsitöö müügi võimalustest ja hinnakujundusest. Kursusel tutvustatakse õppimisvõimalusi kutseõppes ja täienduskoolituses. Analüüsitakse ettevõtlikkuse, õppimisoskuste ja algatusvõime probleeme, eesmärkide seadmist ja tegevuse planeerimist.

Kursuse toimumise aeg veebruar – aprill 2018  üks kord nädalas 17.30-20.30 (4 akadeemilist tundi).
Tunniplaani muudatustest teavitatakse õppijat telefoni või e-kirja teel.

AJAKAVA
veebruar – märts – teisipäeviti 17.30-20.30
aprill – kolmapäeviti 17.30-20.30,
välja arvatud 7. aprill – tund toimub 13.00-17.30 Väike-Männiku 5-307

Kursustele ootame osalema järgmist sihtrühma:

- erialase ettevalmistuseta alla 34-aastased ja üle 50-aastased inimesed;
- keskhariduseta, erialase hariduseta või aegunud haridusega inimesed;
- elukestvas õppes mitteosalevad, ühiskondlikult mitteaktiivsed inimesed.

Maht 40 akadeemilist tundi.

Koolitajad:
Ulvi Kalmet – kutsetunnistus nr 116007 tekstiilkäsitöö alal
Reelika Kalmet – tunnistus nr 102798 B2B turundus, tunnistus nr 10269 müügi ja turunduse juhtimine
Leena Arikese – on õppinud kangakudumist Rahvaülikoolis, tal on pikaajaline kangakudumise kogemus


Kursus on osalejatele tasuta.

Info ja registreerimine:
juhatus@rahvakunstiklubi.ee

Kursus toimub struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi  projekti “Ettevõtlik õppija 2016-2019″ toel.


Kinnitatud õppekava

 

el-sotsiaalfond-vertikaalne