Eesti  English  Russian


Vabaharidus HTM ESF

Ettevõtlikkuse arendamine ja tuunimine.

Kursus on mõeldud neile, keda huvitab ettevõtlikkus ja rõivaste tuunimine.

Kursusel tutvutakse õppimisvõimalustega kutseõppes ja täienduskoolituses, antakse ülevaade ettevõtluse vormidest ja käsitöö müügi võimalustest. Kursusel analüüsitakse ettevõtlikkuse, õppimisoskuste ja algatusvõime probleeme, eesmärkide seadmist ja tegevuse planeerimist.

Ühtlasi õpitakse tundma taaskasutatavate tekstiilmaterjalide tarbimisväärtust, materjalide hankimise ja nendest toote valmistamise võimalusi.

Kursuse toimumise aeg  2. oktoober – 18. detsember 2018  üks kord nädalas teisipäeviti 17.30-20.30 (4 akadeemilist tundi).
Tunniplaani muudatustest teavitatakse õppijat telefoni või e-kirja teel.

AJAKAVA
2. oktoober – 18. detsember – teisipäeviti 17.30-20.30, Kalevipoja 10
välja arvatud 17. november – tund toimub 13.00-17.30, Väike-Männiku 5-307

 

Sihtgrupp:
keskhariduseta või erialase hariduseta inimesed;
aegunud kvalifikatsiooniga inimesed;
madala sissetulekuga inimesed;
üle 50-aastased elukestvas õppes vähem osalenud inimesed;
majanduslikult mitteaktiivsed inimesed.

Õppimise alustamine ei nõua eritingimusi.

Koolitajad:
Ulvi Kalmet – kutsetunnistus nr 116007 tekstiilkäsitöö alal
Reelika Kalmet – tunnistus nr 102798 B2B turundus, tunnistus nr 10269 müügi ja turunduse juhtimine
Mai-Helle Õunap – on õppinud Viljandi Kultuuriakadeemias käsitööd ja tal on pikaajaline käsitööalane kogemus


Kursus on osalejatele tasuta.

Info ja registreerimine:
juhatus@rahvakunstiklubi.ee

Kursus toimub struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi  projekti “Ettevõtlik õppija 2016-2019″ toel.

 

Kinnitatud õppekava

 

el-sotsiaalfond-vertikaalne