Eesti  English  Russian


Vabaharidus HTM ESF

 

Rakvakunsti Klubi õppetöö korraldus

 

MTÜ Rahvakunsti Klubi Erakool Veerik koolitused toimuvad tavaliselt argipäeva õhtuti 2-3 akadeemilist tundi korraga algusega kell 17.15, 17.30 või 18.00. Mõned kursused on planeeritud ka puhkepäeva hommikutele 2-3 kuni 5 tundi korraga.

Koolituste üldeesmärk. Avardada täiskasvanud elanike elukestvas õppes osalemise võimalusi vabahariduslikus koolituskeskuses pakutava kvaliteetse õppe kaudu. Rahvakunsti Klubi majandustegevusteate nr. on 153299.

Koolitusele registreerimine. Koolitusel osalemiseks tuleb end registreerida meili aadressil juhatus@rahvakunstiklubi.ee või Facebooki lehel

https://www.facebook.com/rahvakunstiklubi/. Koolituse esimesel päeval täidetakse ka avaldus-registreerimisleht, mida käsitletakse kui lepingut kooli ja kursuslase vahel ning millel olevad isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele. Grupi täituvusel eelistatakse varem registreerunuid.

Tasumine. Õppemaksu on võimalik tasuda kas pangaülekandega MTÜ Rahvakunsti Klubi arvele EE081010022077636006 SEB pangas või sularahas kviitungi vastusaamisel kursuse esimesel päeval, aga ka asutuse arvega. Kursuse eest saab maksta kokkuleppeliselt ka osamaksetena. Koolituse pooleli jätmisel õppemaksu ei tagastata.

Eraisikuna kursuse eest tasumisel on õigus tuludeklaratsioonis koolituskuludelt tulumaksu osa (20%) tagastada. Rahvakunsti Klubi juhataja saadab koolitatava makstud summa ise Maksu- ja Tolliametile. Enne kursuse algust saadetakse koolitatavale enamasti e-posti vahendusel ka meeldetuletus kursuse algusest, teavitades ühtlasi koolitusel vajaminevatest vahendeist. Kui kursusele registreerunu ei saa mingil põhjusel õppimises osaleda, on vaja sellest kohe kooli teavitada.

Kursuse ära jäämine. Osalejate vähesuse tõttu on korraldajatel õigus kursus kas ära jätta või edasi lükata. See selgub tavaliselt mõni päev enne määratud algust ning koolitatavat teavitatakse sellest.

Alustamise tingimused. Kursus algab huvigrupi olemasolul. Grupi suurus sõltub kursuse iseloomust, mis võib olla 7 – 12-ni.

Lõpetamise tingimused. Koolitatav lõpetab kursuse ja saab Rahvakunsti Klubi tunnistuse, kui ta on võtnud aktiivselt osa vähemalt 85% tundidest. Muudel juhtudel saab kursuslane soovi korral tõendi.

ÕPPETÖÖ KVALITEEDI TAGAMINE

Koolituse kestel luuakse õppimist toetav ja motiveeriv keskkond.

Õppetegevuse kvaliteedi tagamise eesmärgil kogutakse õppijailt ja õpetajailt kas suuliselt või kirjalikult tagasisidet õppekava sisu ja ülesehituse, koolitajate pädevuse, koolitusmaterjalide ja õppekeskkonna kvaliteedi kohta. Tagasisidet analüüsitakse ja arvestatakse edaspidises õppetöös.

Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest ja sihtgruppide vajadustest, mis aitaksid saavutada paremaid tulemusi. Õppegrupi suurus on tavaliselt 7-12 inimest, mis võimaldab igaühel kursusel aktiivselt osaleda. Õpetajad on pädevad oma ala asjatundjad ja kogemustega täiskasvanute koolitajad. Koolil on kas enamike kursuste kohta olemas õppematerjalid (vastav kirjandus, paljundusmaterjal, töövahendid) või kasutatakse juhendaja koostatud õppematerjali, mis on siis arvestatud kursuse tasu sisse.

Rahvakunsti Klubi viib kursusi läbi ruumides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumid on valgusküllased ning varustatud sobivate laudade-toolide, valgete pabertahvlitega. Ruumides on internetiühendus. Koolitajal on võimalus kasutada dataprojektorit ja sülearvutit.

Planeeritavad kursused:

  • Kangastelgede rakendamine ja toote valmistamine

Kursus on mõeldud neile, keda huvitab kangastelgedel kudumine.
Kursusel tutvutakse kangastelgede osadega, tehakse selgeks kangakudumise mõisteid, arvutakse lõime laius ja pikkus, kääritakse lõim, pannakse pats teljele. Õpitakse niietamist, soastamist, tehakse sidus ning proovitakse tallamist. Lõpuks saab iga osaleja individuaalgraafiku alusel ka padja kududa.

Kursuse tulemusena tunneb kursuslane kangastelje osi, oskab arvutada vajamineva lõime kogust, rakendada kanga teljele, soastada, niietada, teha sidust ja ka kududa.

  • Gobelääntehnika

Gobelään on  üks põimtehnika liike – erineva suurusega raamil kootud piltvaip. Gobelääni lõim on linane, muster moodustub erivärvilistest villastest koelõngadest. Kudumi moodustavad lõimelõngadega ristuvad värvilised koelõngad,  mis traditsiooniliselt katavad lõimelõnga täielikult, luues sileda kangapinna. Kursuse raames teeme kavandi ja  tõmbame lõime raamile, õpime erinevaid võtteid ning koome endale piltvaiba.

Kursuse tulemusena õpib kursuslane tundma gobelääntehnikat, oskab rakendada lõime raamile, oskab kavandi järgi erinevate võtetega vaipa kududa.

  • Riiete taaskasutus

Kui sul on mõte ja materjal, aga napib pealehakkamist, tule kampa!
Anname vandele riidetükkidele uue elu.
Esimeseks tunniks võta kaasa mõned riideesemed, millele soovid uut elu anda, lisaks ka pliiats-paber, niit-nõel ja kindlasti ka fantaasiarikkad ideed. Vaatame kõik koos mida millestki teha annab, teeme tööplaani ja selgitame välja lisamaterjalide vajaduse.

Kursuse tulemusena oskab kursuslane hinnata vanu, juba kasutuses olnud asju, teha neid ümber, muuta tänapäevasemaks, säästes sellega loodust ja ka oma rahakotti.