Eesti  English  Russian


Vabaharidus HTM ESF

Rahvakunsti Klubi

Rahvakunsti Klubi loodi eesmärgiga teha nii kaasaegset rahvakunsti kui ka õppida ja õpetada teisi tegema etnograafilist käsitööd. Oluliseks suunaks klubi tegevuses on õpetada mõistma eesti rahva tavasid, kombeid, uskumusi ja läbi selle õppida tundma meie rahvakunsti eripära. Selleks, et see kunst säiliks meie rahva teadvuses, on vaja õpetada nii noori kui ka täiskasvanuid oma ala parimate asjatundjate poolt. Iga ajastu annab rahvakunstile omalt poolt midagi juurde. Rahvakunsti Klubi on võtnud endale ülesande koolitada välja käsitööõpetajaid ja käsitööringide juhte üle Eesti, et läbi nende õpetada käsitööhuvilisi.

MTÜ Rahvakunsti Klubi Erakool Veerik on Eesti Vabaharidusliidu liige ja omas kuni 30.06.2016 a.  Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba nr. 4947.

Ühing on täiskasvanute koolitajana esitanud majandustegevusteate nr. 168017, 05.02.2017.

 

Õpetajateks on oma ala meistrid, kunstnikud, käsitööõpetajad, teadurid.

Klubi juurde kuulub  Peterburi osakond.

 

Info telefon:  51 55279, 600 1424

e-post  juhatus@rahvakunstiklubi.ee