Eesti  English  Russian


Vabaharidus HTM ESF

RAHVAKUNSTI KLUBI

Rahvakunsti Klubi loodi eesmärgiga teha nii kaasaegset rahvakunsti kui ka õppida ja õpetada teisi tegema etnograafilist käsitööd. Oluliseks suunaks klubi tegevuses on õpetada mõistma eesti rahva tavasid, kombeid, uskumusi ja läbi selle õppida tundma meie rahvakunsti eripära. Selleks, et see kunst säiliks meie rahva teadvuses, on vaja õpetada nii noori kui ka täiskasvanuid oma ala parimate asjatundjate poolt. Iga ajastu annab rahvakunstile omalt poolt midagi juurde. Rahvakunsti Klubi on võtnud endale ülesande koolitada välja käsitööõpetajaid ja käsitööringide juhte üle Eesti, et läbi nende õpetada käsitööhuvilisi.

MTÜ Rahvakunsti Klubi Erakool Veerik on Eesti Vabaharidusliidu liige ja omas kuni 30.06.2016 a.  Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba nr. 4947.

Ühing on täiskasvanute koolitajana esitanud majandustegevusteate nr. 193479, 27.09.2017.

 

 

Õpetajateks on oma ala meistrid, kunstnikud, käsitööõpetajad, teadurid.

Klubi juurde kuulub  Peterburi osakond.

 

Rahvakunsti Klubi osaleb struktuuritoetuste ja Haridus-ja Teadusministeeriumi  projektis “Ettevõtlik õppija 2016-2019″.

Koolituse peamine eesmärk on madalama haridustasemega erialase ettevalmistuseta, keskhariduseta, majanduslikult väheaktiivsete inimeste kaasamine õppesse. Projekti tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud, ning koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav.

Täpsema info selle projekti raames toimuva tasuta kursuse kohta leiad:

Ettevõtlikkuse arendamine õpioskuste omandamise ja kangastelgedel toote valmistamise kaudu

Ettevõtlikkuse arendamine ja kangakudumine  veebruar – aprill 2018

Ettevõtlikkuse arendamine ja tuunimine oktoober – detsember 2018

Tootearendus ja rahvuslikud mustrid tänapäeva moes veebruar – aprill 2019

 

 

Info telefon:  517 8606, 528 2128, 600 1424

e-post:  juhatus@rahvakunstiklubi.ee